บริษัท บอสแว็กซ์ จำกัด

Bosswax Co., LTd.

ติดต่อเรา

Tel. (66) 0-2314-1459

Fax. (66) 0-2319-1874

E-Mail. sales@bosswax.net, marketing@boss-wax.com

2121/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

2121/1 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, bangkok 10320